Дискусия „Укрепването  на клъстерите като двигател за  утвърждаване на «Региони на знанието» в България  -  предизвикателствата на 2010 година" ще се проведе на 22 април, четвъртък, от 15.00 до 17.00 ч в Конферентната зала на БСК (ул. Алабин 16-20, ет.1).

Срещата се провежда в рамките на «Дискусионен клуб на браншовите организации, членове на БСК»

 

Ще участват представители на браншовите организации, членуващи в БСК, а гост на дискусията ще бъде Асоциацията на клъстерите в България.

 

Опорните точки и практическите подходи в политиката ана БСК за подкрепа развитието на клъстери в България ще представи Кирил Желязков - главен директор в БСК, а Геновева Христова от УС на Асоциацията на клъстерите в България ще сподели новостите в тази област за 2010 г. и опита по изграждане и развитгие на клъстерни структури.

 

В дискусията се очаква да бъдат предложени идеи за подобряване на взаимодействието между БСК и членуващите в нея регионални и браншови организации с Асоциацията на клъстерите, други неправителствени организации и държавната администрация. Целта е търсене на нови възможности и механизми за подкрепа на българаската индустрия за излизане от икономическата и финансовата криза.

 

В хода на  обсъжданията се планира поставянето на особен акцент върху най-новите европейски виждания за активно въвеждане на иновации в регионален и секторен аспект, развитието на «Регионите на знанието» и възможностите за регионално и трансгранично сътрудничество при разработване на проекти в тази насока.

 

В рамките на срещата е предвидено и кратко представяне на проект «Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони». Проектът се осъществява от БСК по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». 

            

 

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Дискусия „Укрепването  на клъстерите като двигател за  утвърждаване на «Региони на знанието» в България  –  предизвикателствата на 2010 г.