На 18 януари 2010 г., понеделник, от 11.00 ч,

в заседателната зала на БСК (ул. Алабин 16-20)

 

ще се проведе ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ на БСК.

 

Ще бъде представен проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, осъществяван от БСК с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд и Република България.

В рамките на пресконференцията ще бъдат представени и данни за последните тенденции и перспективи на пазара на труда, в контекста на икономическата и финансова криза.

 

Ще участват:

 

-          Божидар Данев – председател на БСК

-          Димитър Бранков – зам.-председател на БСК

-          Жечко Димитров – програмен директор на проекта на БСК по ОП РЧР

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА БСК - ПАЗАР НА ТРУДА