На 16 и 17 февруари, БСК и други участници в проекта BIOeNET (мрежа за е-обучение на бизнес организациите) ще представят в Брюксел целите и дейностите на проекта пред BUSINESSEUROPE, EUROCHAMBRES и UEAPME, както и възможностите на тези организации да използват резултатите от проекта сред своите членове.

Информация за проекта на английски можете да намерите в прикачения по-долу файл!

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Представяне на проект BIOeNET