На 21 август 2012 г., вторник, от 11.00 часа в залата на Българската стопанска камара
(ул. Алабин 16-20, ет. 1)

ще се проведе пресконференция на тема:


„Електромобилите в България – състояние, перспективи, възможности“


В рамките на пресконференцията ще бъдат представени резултатите от анализ на състоянието на електромобилността в България, сред които:

  • Какви са предложенията за увеличаването на броя на електромобилите в страната?
  • Как се развива сектора и каква е неговата стойност за икономиката на България?
  • Колко са заетите и какво е средното възнаграждение в сектора?
  • Кои са дефицитните професии в сектора?
  • Кои са ключовите професии, които ще помогнат за развитието на сектора?
     

В пресконференцията ще участват:

  • Жечко Димитров – програмен директор в Българската стопанска камара;
  • Илия Левков – председател на Индустриален клъстер „Електромобили“;
  • Иван Нейков – член на авторския екип, работил по анализа и председател на Балканския институт по труда и социалната политика.


Анализът за състоянието и възможностите пред електромобилния бранш е изготвен в рамките на проекта на Българската стопанска камара за разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони. Проектът има за цел да стандартизира професионалните изисквания за ключовите длъжности в 20 сектора на икономиката и да въведе оценката на компетенциите на работниците в страната.
 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Пресконференция