На 11 септември 2012 г., в Хотел Феста София (бул. "България" № 83) ще се проведе международна конференция „Предизвикателства и възможности на европейския security пазар. Синхронизация и усъвършенстване на дейностите и законодателството, в контекста на европейските процеси в сектора на услугите за сигурност“.

Организатор на форума са Националната асоциацията на фирмите, охраняващи с технически средства – НАФОТС (член на Българската стопанска камара) и на Euralarm (Асоциация на европейските производители, монтажници и доставчици на електронни услуги  в областта на индустрията за сигурност и пожарна безопасност).

Конференцията ще бъде открита лично от президента на „Евроаларм“ - Марк Шабо, както и от вицепрезидента на АРТС (Румънска асоциация за технологии за сигурност) – Ливиу Матеску, и от председателя на НАФОТС – Стефан Ганков.

Акцент на презентациите и дискусиите ще бъде поставен върху законодателните стандарти в областта на частните услуги за сигурност и, в частност – върху Директивата на ЕК за услугите, от гледна точка на нейното въздействие върху пазара на частни услуги за сигурност. Участниците във форума ще обсъдят законодателството в областта на частната охранителна дейност и услугите за сигурност в България.

Специален акцент ще бъде поставен върху необходимостта от синхронизиране и подобряване на практики и законодателство на национално и европейско ниво, в контекста на последните развития в политиката и бизнес процеси в сектора на услугите на електронната сигурност. 

По време на форума ще бъдат представени и основните резултати, заключения и препоръки от „Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Дейности по охрана и разследване”, разработен в рамките на проекта на БСК по ОП РЧР „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”.

Във форума ще участват водещи експерти и представители на европейската индустрия в сферата на електронните системи за сигурност и пожарна безопасност, представители на отговорни институции, в т.ч. на Министерството на вътрешните работи, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Национална служба „Полиция“, организации по стандартизация, браншови организации и др.

От 15.00 часа, на 11 септември, в Хотел Феста София ще се проведе ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ, по време на която президентът на „Евроаларм“ – Марк Шабо, и председателят на НАФОТС – Стефан Ганков ще обобщят резултатите от конференцията.

За допълнителна информация и контакт:
Татяна Иванова, изпълнителен секретар на НАФОТС,
Тел. 02 951 51 30, Email: office@nafots.com

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Международна конференция за предизвикателствата и възможностите на европейския пазар на услуги за сигурност ще се проведе в София