На 10 октомври 2012 г., сряда, от 12.00 часа в залата на БСК
(ул. Алабин 16-20)

ще се проведе ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ на
Българска фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА)

на тема:

„Актуални проблеми и възможности за развитие на
фасилити мениджмънта в България“

Ще бъдат представени резултатите от анализ за състоянието на работната сила в сектор „Фасилити мениджмънт“. Анализът е разработен от екип на Секторния консултативен съвет „Фасилити мениджмънт“ в рамките на осъществявания от БСК проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони“.

Акцент по време на пресконференцията ще бъде поставен и върху бъдещото развитие на фасилити мениджмънта в България и ще бъдат представени възможностите за сътрудничество между БГФМА и ИФМА.

В пресконференцията ще участват:

  1. Тошо Киров – председател на Българска фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА)
  2. Томчо Томов – ръководител на Национален център за оценка на компетенциите при БСК
  3. Тони Кийн – президент на Международна фасилити мениджмънт асоциация (ИФМА)

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ: „Актуални проблеми и възможности за развитие на фасилити мениджмънта в България“