Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев ще бъде специален гост на юбилейното Общо събрание на Стопанска камара – Ловеч, посветено на 30-годишнината от учредяването на организацията. Събранието ще се проведе на 16 октомври 2012 г., от 11.00 часа. По време на заседанието ще бъдат представени отчетен доклад и доклад на Контролно-ревизионната комисия, и ще бъдат направени предложения за промяна на Устава на организацията. Гости на събранието ще бъдат представители на местния бизнес и на местната администрация.

По-късно, Божидар Данев ще отпътува за Шумен, където на 17 октомври т.г. ще се срещне последователно с ректора на Шуменския университет, с кмета на града, с областния управителе и с представители на бизнеса от Шумен и областта. Г-н Данев ще посети и индустриалната зона на града.

***

ПРОГРАМА

за посещението  в град  Шумен

16 октомври 2012 г.

18.30 - среща в СК – Шумен с  Николай Тончев - председател на УС, адрес: ул. «Любен Каравелов» №27

17 октомври 2012 г.

9.00 - 9.45  -  среща с проф. д.п.н.Маргарита Георгиева - ректор и академичното ръководство на ШУ «Епископ Константин Преславски»

9.45 – 10.30 - среща със студенти от факултета по математика и информатика

10.35 - 11.20 - разглеждане на индустриалния парк Шумен

11.30 - 12.00 - среща с кмета на град Шумен - г-н Красимир  Костов

13.30 - 14.00 - среща с областния управител г-н Димитър Александров

14.15 - 16.00 - среща с кметове и бизнесмени от Шуменска област - презентация на тема «Състояние на икономиката на България» ще представи изпълнителният председател на БСК, д-р на науките Божидар Данев.

16.00 - 16.30 - БРИФИНГ

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Божидар Данев ще се срещне с бизнеса в Ловеч и Шумен