30.05.2013

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК), в сътрудничество с „Виа Експо” и най-голямата консултанска мрежа в подкрепа на МСП “Enterprise Europe Network” (EEN), има удоволствието да покани фирми и организации на двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер в областта на околната среда, вода и пречистване на водата; управление на отпадъци и рециклиране; енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници на 30 май 2013г, четвъртък, от 10:30 – 18.00ч в Интер Експо Център, град София.

Фирми и организации могат да създадат ефективни бизнес контакти с местни и чуждестранни потенциални партньори за съвместен бизнес, трансфер на технологии, търсене и предлагане на иновативни продукти и услуги, необходими за подобряване на екологичните показатели и ресурси на предприятията.

Срещите ще се проведат в рамките на следните специализирани конференции и изложения в периода 29-31 май 2013:

 

Подготовката протича на няколко етапа и с помощта на специализирана интернет страница: регистрация на участник (при регистрацията е необходимо да се посочи EEN партньор, например Bulgarian Industrial Association – БСК), публикуване на фирмен профил и интереси, заявяване на срещи, потвърждение за приетите срещи, изготвяне на график за срещите. Срещите се провеждат в рамките на един ден, 30 май, четвъртък, през 30 минути. Участието в тях е безплатно.

Срещите се организират в рамките на Enterprise Europe Network, най-голямата информационна мрежа в подкрепа на малкия и среден бизнес, финансирана от Европейската комисия. Всички дейности в мрежата са насочени към подпомагане на реализацията на иновации и повишаване на конкурентоспособността. Услугите, предлагани от 600 партньорски организации в над 50 европейски и неевропейски държави, включват търсене на партньори за търговско сътрудничество, научни изследвания, технологични трансфери, консултации по европейски регламенти, текущи програми и възможности за финансиране.

За повече информация:

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm

http://enterprise-europe-network.bg/en

За информация и РЕГИСТРАЦИЯ моля посетете интернет страницата на събитието:

http://g2e2013.build-your.net/

КРАЕН СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ – 9.05.2013

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер в областта на околната среда, рециклирането и ВЕИ. Регистрация до 9 май!