БСК стартира безплатни обучения по дигитални компетенции в рамките на проекта „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”.

Целеви групи на обученията:

  • служители в 200 пилотни предприятия по проекта, представители на партньорите по проекта – КНСБ и „Подкрепа”,
  • служители в държавната администрация,
  • учащи и др.  


Важно: В обученията не могат да участват безработни лица!

Обученията са предназначени за всички, които имат базови компютърни умения, но биха искали да ги усъвършенстват или да се запознаят с новите версии на операционната система Windows 7, както и с версия 2010 на MS Office.

Обученията са целодневни (09.00 – 17.30 часа), като всяко от тях се провежда в рамките на четири дни в градовете София, Стара Загора и Велико Търново.

График на обученията (стартови дати):

  • София: 16.04.2013; 23.04.2013; 07.05.2013; 14.05.2013; 28.05.2013; 04.06.2013; 11.06.2013; 25.06.2013 г.
  • Велико Търново: 23.04.2013; 20.05.2013; 04.06.2013; 11.06.2013
  • Стара Загора: уточняват се.


За справки и записвания:
Теодора Борисова, тел. 02 981 03 26, educentre@bia-bg.com

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

БСК стартира обучения по дигитални компетенции