Българска стопанска камара организира  еднодневно обучение на тема „Изискванията на Регламент (ЕО) № 1221/2009 – Схема на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и практическото им прилагане”.  Обучението ще се проведе на 23 Април, вторник, от 10:00 до 15:00 ч., в сградата на БСК, ул. Алабин 16-20, етаж 1.

Семинарът се организира в рамките на проект Go4EMAS, чиято основна цел е да запознае малките и средни предприятия с ползите от въвеждането на EMAS. Обучението е насочено към фирми от секторите производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти; производство на електрически съоръжения и повърхностно обработване и нанасяне на покритие върху метал и механично обработване на метали.

Това е третото от поредицата обучения, които ще се проведат в рамките на проекта и основен фокус ще бъде Проверка и коригиращи действия в СУОС. Ще бъдат представени:

  • Проверка
  • Мониторинг и измерване
  • Оценяване на съответствието
  • Несъответствия, коригиращи и превантивни действия
  • Вътрешен одит

 

Обучението е безплатно за фирми от горепосочените сектори! За всички останали, таксата за един участник е 60 лв. с включено ДДС. Таксата се заплаща в срок до 22 април, понеделник, след наше потвърждение на регистрацията.

За информация и регистрация:

Илияна Павлова

e-mail: ios@bia-bg.com

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Обучение: Изискванията на Регламент (ЕО) № 1221/2009 – Схема на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и практическото им прилагане