Национална младежка конференция на тема "Достойна реализация на младите хора в България" организират КНСБ, Сдружение "Младежки форум 21 век" и Фондация "Фридрих Еберт" по повод 1 май - Международния ден на труда 1 май. 

Форумът ще се проведе на 30 април 2013 г., от 11 часа, в заседателната зала на ет.2 в сградата на КНСБ, София.

В конференцията ще се включат около 100 младежи на възраст до 35 години от цялата страна. За участие в тематичните панели са поканени кметът на София Йорданка Фандъкова, представители на Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта, социалните партньори, кариерни центрове, Националния младежки форум и "Делойт България" ЕООД.

Основните теми, които ще бъдат обсъдени в рамките на форума, са:

  • Подготвени ли са младите хора за предизвикателствата на пазара на труда и как икономиката отговаря на очакванията им за заетост?
  • Мерки за насърчаване на младежката заетост и напредъка при реализацията на националната инициатива "Работа за младите хора в България" 2012-2013;
  • Сивия оттенък на младежката заетост.


В рамките на форума ще бъде представен и напредъкът по изпълнение на проекта "Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, осъществяван от БСК с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите към БСК Томчо Томов ще презентира пред участниците в конференцията разработената от БСК информационна система за оценка на компетенциите MyCompetence.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Национална младежка конференция