Българската стопанска камара e инициатор на проучване, ориентирано към потребностите на пазара на труда в строителния бранш. Въпросите в приложената анкетна карта визират някои проблеми на фирмите като недостига на специалисти с необходимата компетентност за определени дейности и разминаването на изискванията за нивото на професионалната квалификация на работната сила с подготовката, получавана в образователната система.

Резултатите от проучването ще бъдат обобщени, а изводите и заключенията ще бъдат представени публично като секторен анализ в рамките на проекта на БСК „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”. Проектът се реализира от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, съвместно със социалните партньори – КНСБ и КТ „Подкрепа”, и има за цел да идентифицира потребностите и да предложи ефективни бизнес модели за развитие на потенциала на работната сила.

Благодарим Ви за отделеното време и за това, че ни помагате в нашата обща цел да подобрим средата на строителния бизнес у нас!

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

АНКЕТА за компетенциите на работната сила в сектор