На 11 септември 2013 г. Интер Експо Център – София ще е домакин на XI международна конференция СИГУРНОСТТА В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА – В ТЪРСЕНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ РЕШЕНИЯ. Традиционно изложбеният комплекс на столицата посреща участниците и гостите на инициативата, свързана с изключително важните за всяка страна, регион и целия свят проблеми на сигурността. Сред темите на миналите конференции са важни глобални въпроси от дневния ред на човечеството - обединяването в борбата срещу тероризма, укрепването на сигурността и защитата на личността, тънкостите на управлението при кризи и трансформацията на системите за сигурност. 

Събитието тази година ще е под патронажа на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев, а встъпително слово ще произнесе Президентът на Република България г-н Росен Плевнeлиев.

Обща пленарна сесия „Сигурността в търсене на интелигентни решения“ е предвидена в началото на програмата. Конференцията ще продължи в две отделни секции: „Вътрешна сигурност и обществен ред – новите заплахи в информационното общество като изпитание за националните системи за сигурност“ и „Регионална сигурност и отбрана – новата парадигма на концепцията за колективна сигурност в киберпространството“. В рамките на събитието ще се проведе и делови семинар „Интелигентни решения в индустриалната и енергийна сигурност“.

„Датата на конференцията съвпада с отбелязването на годишнина от трагичните събития, случили се в САЩ – заяви в словото си президентът Плевнелиев при откриването на десетата международна конференция през 2012 г. – 11 септември е началото, белязало основните характеристики на съвременната среда за сигурност. След тази дата международните взаимоотношения и светът са много по-различни и всички ние осъзнаваме опасността и последствията от съвременния тероризъм. В защитата на сигурността ние трябва да бъдем интегрирани глобално, но да бъдем ефективни и силни локално…Това е един силен форум за България, за региона и за всички, които знаят, че сигурността е колективно усилие на всички нас. Да се уважаваме и да си сътрудничим.“

В рамките на конференцията секретарят на Секторния консултативен съвет "Охрана и сигурност" Татяна Иванова ще представи резултатите от дейността по изпълнявания от БСК проект  “Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” в частта му за услугите за сигурност.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

КОНФЕРЕНЦИЯ „СИГУРНОСТТА В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА“