Национална работна среща за обсъждане на Информационната система за оценка на компетенциите на работната сила – MyCompetence, ще се проведе на 22 и 23 октомври 2013 г. в гр. Хисаря. Форумът се организира в рамките на изпълняван от БСК проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ “Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”.

В продължение на два дни членовете на Националния съвет за оценка на компетенциите, регионални и секторни референти, ръководители на дейности по проекта на БСК и експерти в сферата на управлението на човешките ресурси ще дискутират разработените до момента секторни компетентностни модели, възможностите на MyCompetence за прилагане на компетентностния подход при управление на работната сила, наличните инструменти за оценка на компетенциите, включените в системата платформи за електронно обучение и др.

Форумът ще стартира с презентация на изпълнителния председател на БСК и ръководител на проекта Божидар Данев, на тема „Инвестиционна среда, пазар на труда и качество на работната сила“.

През втория ден ще бъдат представени резултатите от проучване на приложението на компетентностния подход в подготовката на висококвалифицирани специалисти в туризма, както и стратегическите изисквания на софтуерната индустрия за реформа на образователната система. Предвижда се, също така, дискусия относно възможностите за интегриране и партниране между MyCompetence и електронните трудови борси, в частност – Job Tiger.

вж. ПРОГРАМА НА ФОРУМА

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Двудневен работен форум за обсъждане на възможностите на MyCompetence