Kръгла маса на тема „Добри практики за подобряване на качеството и резултатността на професионалното образование и обучение в България“, ще се проведе на 23 и 24 ноември 2013 г. с участието на д-р Томчо Томов, ръководител на “Националния център за оценка на компетенциите” при Българска стопанска камара.

Дискусията е по инициатива на  политическа партия ГЕРБ и народните представители от ПГ на ГЕРБ, членове на Комисията по образованието и науката и на Комисията по труда и социалната политика към 42-то Народно събрание.

Участниците ще обсъдят  настоящите и бъдещите перспективи пред професионалното образование и обучение в България, проблемите пред младежката заетост, моделът на германската дуална система, ефективни модели на партньорство между бизнеса и образованието и др.

Програмата може да видите в прикачения по-долу файл.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Kръгла маса: „Добри практики за подобряване на качеството и резултатността на професионалното образование и обучение в България“