На 20 февруари, четвъртък, от 14.00 часа, в заседателната зала на БСК ще се проведе работна среща с експерти от Министерството на икономиката и енергетиката за новите възможности за експорт на български стоки (храни и напитки) в Ирак. За участие в срещата са поканени представители на членуващите в БСК браншови организации от хранително-вкусовата промишленост.

Непосредствено след провеждане на работната среща, от 15.00 часа, ще се проведе редовно заседание на УС на БСК, като по първа точка от неговия дневен ред са поканени за участие ръководителите на Българската банка за развитие и Българската агенция за експортно застраховане, които ще разяснят възможностите за подпомагане на българските предприятия при осъществяването на износ.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Работна среща: „Възможности за експорт на храни и напитки в Ирак“