ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Номер 8 / дата 28.04.2014 г.

По проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г.,

Българската стопанска камара търси изпълнители за

„Обучение на секторно и браншово ниво за придобиване и повишаване на знания и умения по ключови компетенции на представители на целевите групи. Обучения по дигитални ключови компетенции ”

Цялата документация по обявата можете да изтеглите ОТТУК: 

Документи се приемат на адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20, ет.1, офис 110, от 9.00 до 17.00 часа всеки делничен ден.

Краен срок за кандидатстване: 09.05.2014 г., 17.00 часа

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за изпълнители на обучения по дигитални ключови компетенции