Дискусия, посветена на младежката безработица, организира парламентарната Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) на 12 май 2014 г., понеделник, от 15.00 часа, в зала „Изток“ на Народното събрание.

Участие в дискусията ще вземе и комисар Ласло Андор, член на Европейската комисия, отговарящ за заетостта, социалните въпроси и приобщаването. Той ще направи презентация на тема „Предизвикателствата пред младежката заетост в Европа“.

БСК ще бъде представена от своя зам.-председател Камен Колев, който е и председател на Съвета за обществени консултации към КЕВКЕФ

За допълнителна информация: тел. 02/939 32 82, e-mail: kevkef@parliament.bg, Анелия Кардашлиева, секретарна КЕВКЕФ

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Дискусия за младежката безработица