Включете се в анкетата на Българска стопанска камара до 5 август 2014 г.

Българска стопанска камара Ви кани да се включите в проучване за очакванията на работодателите и нагласите на младите специалисти за успешно представяне на работното място.

Анкетата има за цел да се установи пригодността за заетост на младите хора, като съпостави оценките на работодателите и самооценките на младите специалисти и студентите за притежаваните от тях умения за заетост.  Резултатите от проучването ще бъдат анализирани и обобщени. По този начин ще бъдат направени важни изводи за разминаванията и съвпаденията между нагласите на бизнеса от една страна и потенциалните работници и служителите - от друга, за необходимите и наличните компетенции и пригодността на работната сила за заетост. Заключенията ще бъдат представени публично.

Вашите отговори са изключително важни за изграждането на Информационната система за оценка на компетенциите на работната сила (MyCompetence), чиято задача е да помогне за удовлетворяване на потребностите на българската икономика от човешки ресурси.

Попълването на въпросника отнема не повече от 30 минути. Моля, отговаряйте последователно и без пропуски на въпросите, като следвате указанията към тях. Анкетата е активна до 5 август 2014 г.

Изследването се провежда в рамките на проекта на БСК „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони". Проектът се реализира от Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес, съвместно със социалните партньори - КНСБ и КТ „Подкрепа", и има за цел да идентифицира потребностите и да предложи ефективни бизнес модели за развитие потенциала на работната сила.

Повече за проекта за изграждане на Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила можете да научите тук. Самата система MyCompetence можете да разгледате и тествате тук

Благодарим Ви, че отделяте от времето си и ни помагате да подобрим пазара на труда в България!

 

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

АНКЕТА! Питаме Ви: