Енергийният борд към правителството ще проведе първото си заседание във вторник, 2 септември, от 15 часа в Гранитната зала на МС, под председателството на вицепремиера Екатерина Захариева.

Енергийният борд беше създаден като постоянно действащ консултативен орган на Министерския съвет за решаване на обществено значими въпроси в областта на енергетиката. Бордът беше създаден в изпълнение на приоритетите на служебния кабинет за продължаване на работата по реформите в енергийния сектор.

БСК ще бъде представлявана в Енергийния борд от г-жа Иванка Диловска - директор на Института за енергиен мениджмънт, а при нейно отсъствие - от Добри Митрев, главен експерт в БСК.

За медиите: Възможност за протоколни кадри е предвидена в началото на заседанието. Информация ще бъде разпространена след приключването му. Влизането в сградата на МС ще става между 14.25 ч. и 14.55 ч. при представяне на журналистически и на лични карти.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Първо заседание на Енергийния борд към МС