Деклариране на вътрешно-общностна търговия със стоки по система ИНТРАСТАТ – актуално състояние на нормативна уредба, методология и информационна система Интрастат – специфични казуси 2014.

 

Българска стопанска камара и Национална агенция за приходите организират семинар, насочен към икономически оператори. Семинарът ще се проведе в сградата на БСК, ул. Алабин 16-20, от 9:30 до 15:30 ч. на 28 октомври 2014, вторник.

Таксата за участие е 120 лв. с ДДС и се заплаща до 27 октомври, понеделник. С оглед на възможността за активно участие от страна на участниците броят на местата е ограничен. При по-голям от планирания интерес ще се определи дата за втори семинар. Регистрации се приемат до 27 октомври, понеделник, или до изчерпване на местата.

Темата е провокирана от нововъведения в националното законодателство и зачестилите въпроси по методология и специфични казуси.

Лектори са водещи експерти от дирекция „ИНТРАСТАТ" при ЦУ на НАП.

Повече информация за събитието, програма и регистрационна форма ще намерите в прикачените файлове!

 

За информация и регистрация:

Кръстю Малаков

тел.: 02 932 09 34

E-mail: ierc2@bia-bg.com

Център за външноикономическо сътрудничество

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Деклариране на вътрешно-общностна търговия със стоки по система ИНТРАСТАТ