Вж. ПРОГРАМА НА ФОРУМА

Конференция на тема „Обучение по професионални стандарти“ ще се проведе на 20 ноември 2014 г., четвъртък, от 9.00 до 17.00 часа, в конферентната зала на Българската стопанска камара (София, ул. Алабин 16-20, ет.1).

Организатор е Българската стопанска камара, а целта е обмен на идеи и добри практики, както и формулиране на мерки и препоръки към законодателството в областта на професионалното обучение, така че политиките на държавата и работодателите в развитието на компетенциите на работната сила да станат по-адекватни на потребностите на пазара на труда.

За участие във форума са поканени представители на държавни институции, обучителни организации, работодатели, агенции за подбор на персонала, експерти и медии.

Конференцията ще бъде открита от вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин и от изпълнителния председател на БСК Божидар Данев, който ще направи и встъпителна презентация на тема „Търсене и предлагане на квалификации и компетентности - дисбаланси на пазара на труда“.

Своя опит в областта на квалификацията на заетите ще споделят представители на секторите „Информационни технологии“, „Туризъм“, „Аутсорсинг услуги“, „Търговия“, „Химическа индустрия“ и др., с акцент върху стратегическите изисквания към кадрите в тези сектори. Ще бъдат представени и тенденциите в областта на коучинга, аутсорсинга в развитието човешкия капитал, електронните обучения и признаването (валидирането) на знания, умения и компетенции, придобити по неформален път.

На дискусия ще бъде поставена връзката „образование-бизнес“ с акцент върху необходимостта от доближаване на образователните до професионалните стандарти.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Конференция на тема „Обучение по стандарти на работодателите