На 14 април 2015 г., вторник, от 10.00 до 13.00 часа, в залата на Българската стопанска камара (София, ул. Алабин 16-20) ще се проведе първият от серията дискусионни форуми по проблемите на пазара на труда и компетенциите на работната сила.

Съорганизатори са Световната банка и Българската стопанска камара.

За участие в дискусията са поканени представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта, Националната агенция за професионално образование и обучение, както и национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите.

Един от акцентите в дискусията ще бъдат възможностите на MyCompetence  за повишаване на качеството на човешките ресурси чрез оценка на техните компетенции и прилагане на многообразни инструменти за обучение и самообучение. Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence е създадената от БСК в рамките на проект, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“.

През юни подобен форум ще се проведе в Пловдив, а през септември – отново в София.

Форумът е открит за журналисти!

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

БСК и Световната банка организират дискусия на тема