Изпълнителният председател на Българската стопанска камара Божидар Данев ще участва в кръгла маса на високо равнище на тема „Младежката заетост – предизвикателства и решения“ - съвместна инициатива на Европейската сметна палата и Сметната палата на Република България.

Форумът ще се състои на 29 юни 2015 г., понеделник,
от 9.00 часа, в зала „Средец“ на София хотел Балкан.

Темата придоби особена значимост през последните години за много европейски страни, включително и за България. Форумът има за цел да събере различни гледни точки с европейско и национално измерение чрез участието на представители на Европейската комисия, членове на българското правителство, комисии на Народното събрание, представители на работодателите и гражданското общество.

Ще бъдат представени и основните заключения от извършените от двете одитни институции одити в областта на младежката заетост, които са достъпни на интернет страниците на институциите – www.eca.europa.eu и www.bulnao.government.bg.

***

Одитен доклад за извършен одит на осигуряването на заетост на младежите със средства от Европейския съюз по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2013 г.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Кръгла маса „Младежката заетост – предизвикателства и решения“