Българска стопанска камара и Национална агенция за приходите имат удоволствието да Ви поканят на специализиран семинар, насочен към икономически оператори. Темата е провокирана от нововъведения в европейската нормативна уредба и методологична база, предстоящи промени в националното законодателство и зачестили въпроси по методология и специфични казуси.

Лектори са водещи експерти от дирекция „ИНТРАСТАТ” при ЦУ на НАП.

Семинарът ще се проведе в БСК, ул. Алабин 16-20, от 9:30 до 16:30 ч. на 28 октомври 2015, сряда. Таксата за участие е 120 лв. с ДДС и се заплаща до 26 октомври, понеделник. С оглед на възможността за активно участие от страна на участниците броят на местата е ограничен. При по-голям от планирания интерес ще се определи дата за втори семинар. Регистрации се приемат до 26 октомври, понеделник, или до изчерпване на местата.

Таксата за участие е 120 лв. с включен ДДС и за един участник. При 3 и повече участника от една фирма таксата се намалява с 20%. Таксата се заплаща в срок до 26 октомври, понеделник, след наше потвърждение на регистрацията на по-горе посочения от Вас e-mail

по сметката на:

Българска Стопанска Камара

Банка ДСК

София, Клон Калоян

IBAN: BG61STSA93000021609234

BIC КОД: STSABGSF

Такса семинар „Интрастат 2015“

МОЛЯ НЕ ИЗВЪРШВАЙТЕ ПЛАЩАНЕ БЕЗ НАШЕ ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА!

Регистрационната форма да се изпрати на:

Милена Стоева

e-mail: ierc3@bia-bg.com

факс: 02 987 2604.

Заплащане на място не се предвижда, поради невъзможност за подготовка на материалите и планиране на работата. Фактурите се получават на място при регистрацията. Участие се допуска след изпращането на попълнена регистрационна форма и заплащане на такса. При невъзможност за участие на записал се участник, той може да бъде заменен с друг. При възможност, ще предложим участие в следващ подобен семинар на участник (участници), които са били възпрепятствани да посетят семинара.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Специализиран семинар „Изменения и допълнения в нормативната уредба и методологията за деклариране по система ИНТРАСТАТ