Комисията за енергийно и водно регулиране и Институтът за енергиен мениджмънт организират международна конференция, посветена на хармонизацията на регулаторната рамка в Югоизточна Европа, която ще се проведе на 7 април 2016 г. в София, хотел Балкан, пл. Света Неделя №5 (бивш ШЕРАТОН). Събитието се организира с подкрепата на ЕВРОЕЛЕКТРИК, чийто ексклузивен член за България е Институтът за енергиен мениджмънт.

Продължаващите енергийни реформи в Югоизточна Европа, променящата се регулаторна среда, процесът на пазарна либерализация, хармонизацията на нормативната и регулаторна рамка в контекста на Енергийния съюз ще бъдат в центъра на дискусиите през първия ден на конференцията. На 8 април 2016 г., КЕВР ще бъде домакин на закрита среща само на представители на регулаторните институции.

В откритата дискусия през първия ден с участието на представители от различни национални, регионални и европейски институции, енергийни регулаторни агенции и организации, български и чуждестранни компании, НПО и др., ще бъдат обсъдени:

 • Законодателен пакет за Енергийния съюз и произтичащите от него предизвикателства пред енергийните регулатори;
  • Нов енергиен пазарен модел
  • Активна роля на потребителите в развитието на енергийните пазари
  • Модернизирана Европейска схема за търговия с емисии
 • Повишена прозрачност в контекста на ефективното прилагане на REMIT;
 • Гъвкавост и разпределено електропроизводство;
 • Променени изисквания и задачи пред регулаторите.

Всички участници, указани в програмата, са потвърдили участието си. Ще имаме възможността да се възползваме от присъствието на енергийния министър г-жа Теменужка ПЕТКОВА, председателят на КЕВР г-н Иван ИВАНОВ, председателят на Българската стопанска камара, г-н Сашо ДОНЧЕВ. Потвърдено е участието на регулаторни институции от тринадесет държави от ЮИЕ. Ключов говорител на събитието е г-н Клаус-Дитер БОРХАРД, Директор „Вътрешен енергиен пазар“, ГД Енергетика на ЕК. Ще имамe привилегията сред нас да бъде и Генералният секретар на EURELECTRIC, г-н Ханс тен БЕРГЕ.

Работните езици на конференцията са български и английски, с осигурен превод. Присъствието на конференцията не изисква регистрационна такса, но е възможно само след предварителна регистрация на следните електронни адреси:

 • Борислава Петракиева (email: bpetrakieva@dker.bg), Комисия за енергийно и водно регулиране
 • Дияна Стоянова (email: Diyana.Stoyanova@emi-bg.com), Институт за енергиен мениджмънт

Моля, при регистрацията не забравяйте да посочите дали желаете да ползвате безжичен приемник за превод от английски език, както и да отбележите активни телефонен номер и предпочитан електронен адрес за контакт, за да Ви информираме своевременно за промени в програмата или часовете за първоначална регистрация.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Конференция „Хармонизация на енергийната регулаторна рамка в Югоизточна Европа“