На 6 декември 2016 г., (вторник), от 14:00 ч., в зала № 248, в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър І” № 1 ще се проведе ІV-то заседание на Съвета за обществени консултации (СОК) към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове при следния дневен ред: 

  1. Изслушване във връзка с напредъка по приоритетите и подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г. на г-жа Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката, и ръководството на Националния център по подготовката и провеждането на Председателството. 
  1. Дискусия на тема: „Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС“ с водещ лектор проф. д-р Ингрид Шикова, катедра „Европеистика“, СУ „Св. Климент Охридски“. 
  1. Определяне на дата и теми за следващото заседание на СОК. 
  1. Разни. 

Покани за участие в заседанието на СОК са отправени към председателя на Народното събрание, г-жа Цецка Цачева, главния секретар на НС, г-н Иван Славчов и Секретариата за Парламентарното измерение.

Ръководител на обществения съвет и водещ на заседанието е Камен Колев, зам.-председател на БСК.

За контакт: kevkef@parliament.bg 

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

ІV заседание на Съвета за обществени консултации към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове