На 12 април 2017 г. (сряда), от 14.00 часа, в сградата на Министерството на икономиката ще се проведе заседание на Националния икономически съвет към Министерския съвет на Република България.

Дневният ред на заседанието включва представяне на проект на Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия (Индустрия 4.0), изготвен от членовете на работна група, създадена със Заповед № РД-16-365/21.03.2017 г. на Министъра на икономиката.

БСК ще бъде представена от Камен Колев, зам.-председател.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на Националния икономически съвет