Традиционната среща на членовете и партньорите на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци (СППЗ) в началото на преработвателния сезон и годишно Общо събрание на СППЗ ще се проведат на 8 и 9 юни 2017 г. (четвъртък и петък), в  хотел „Ландмарк Крийк“-гр. Пловдив, ул. Св. Валентин 3, парк Гребен канал – запад. 

Деловата работа ще започне  в 14.00 ч. на 08.06.2016г., в зала “Executive Lounge” при следния дневен ред: 

Провеждане на ОС

13.00 ч. Регистрация на делегатите  

14.00 ч. Откриване. Проверка на кворума

Т.1 Освобождаване на г-н Валентин Ламбев като член на УС по негова молба

Т.2 Избор на нов член на УС 

Годишна среща на СППЗ

15.00 ч: Панел I 

Информация  за изпълнение на дейности от Програма на СППЗ за 2017 г.

 • Резултати от Анкета сред членовете за необходимата им суровина за преработвателен сезон 2017 г.
 • БС Лютеница – 01/2011 г.
  • Променени в условията за одобряване от БАБХ;
  • Промени в условията на СППЗ за  правото на ползване на знака;
  • Срок за ползване на знака; Цена за ползване; Договор за ползване на графичния знак
  • Провеждане на сензорно проучване насочено към сравняване на продукти „Едро смляна лютеница“ и „Фино смляна лютеница“, произведени по браншови стандарт с аналогични продукти от пазара, които не притежават този стандарт - със специализираната лаборатория за сензорен анализ на храни и напитки Euro Sensolab Bulgaria и в присъствието на представител на Асоциация Активни потребители.
 • Проекти:
  •  ОЕВ /Русия, ОАЕ/
  • Участие в изложението „MACFRUT”, Римини–Италия, 10-12.05.2017 г., с финансова подкрепа от МЗХ - схема „Държавна помощ“. 
  • Информация за депозиран проект: „Подобряване на организацията на труд и качеството на работните места в предприятията преработващи плодове и зеленчуци при въвеждане на нови технологични решения (оборудване), чрез транснационален обмен на добри практики и знания, насочен към работодателите и заетите лица, с цел по лесно адаптиране към промени“ – ОП РЧР. Проектът е на етап - оценяване.
 • Информация за финансовото състояние на Съюза и бюджет за 2017г. Справка за събираемостта на членския внос за 2017 г.

15.30-15.45 ч.: Кафе-пауза

15.45 ч.: Панел II

 • Обсъждане и приемане на „Етичен кодекс на СППЗ”
 • Обсъждане на проекти и избор на ново лого на СППЗ
 • Обсъждане идеята за създаване на Комуникационна на стратегия „Подкрепи българското” с участието на браншовите организации от ХВП
 • Разни: Връчване на Удостоверения за членство в СППЗ на новоприети фирми.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Общо събрание на Съюза на преработователите на плодове и зеленчуци