На 11 юли 2017 г., вторник, от 10.00 часа, в сградата на Министерството на икономиката, ще се проведе редовно заседание на Националния икономически съвет към МС, в което ще участва и зам.-председателят на БСК Камен Колев.

Дневният ред на заседанието включва:

  1. Представяне на информация (доклад) от министъра на труда и социалната политика по проблемите пред трудовата имиграция в Р България и за необходимите действия, които трябва да се предприемат за облекчаване на достъпа до квалифицирани и дефицитни специалности от трети страни до българския пазар на труда.
  2. Обсъждане на изготвения в Министерството на икономиката Анализ на лицензионните и разрешителните режими, администрирани от министерството и от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към него, и на предложенията за облекчаване на процедурите.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на Националния икономически съвет