04.09.2017

ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ HA РЕДОВНО ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА РУСЕНСКА СТОПАНСКА КАМАРА

 

На основание Устава на Русенска стопанска камара, Ви каним на Редовно общо годишно отчетно събрание на РСК на 4 септември 2017 г., от 14.00 часа, в заседателната зала на Русенска стопанска камара, ул. „Църковна независимост" № 35 - гр. Русе, при следния

Дневен ред:

1. Отчет на дейността на УС на РСК и Сдружението за периода 2016-2017 г.

2. Информация относно Проекти, свързани с работата на РСК през отчетния период, както и информация за Проекти, свързани с работата на РСК за периода 2017-2018г.

3. Промени в членствения състав на УС на РСК и избор на нов УС.

4. Организационни

5. Разни

___________ 

Управителен съвет на Русенска стопанска камара 

Проф.дн.инж  КРАСИМИР ИВАНОВ ЕНИМАНЕВ

 

Председател на УС на РСК

 

Русенския университет „Ангел Кънчев“ Технически университет – София, Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“

ИВЕЛИН БОРИСОВ ИВАНОВ

 

Член на УС

 

“ЖИТИ” АД

ИЛИЯ ДОЧЕВ СТОИЛОВ

 

Член на УС

 

ДЗЗД 'ИЛИТ ФИНАНС КОНСУЛТ'

СТИЛИЯН ГЕОРГИЕВ СТАНЕВ

 

Член на УС

 

СТИНЕЛ КО ЕООД

КРАСИМИР ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ

 

Член на УС

 

"АБВ-ИНВЕСТ" ЕООД

ИВАЙЛО ИВАНОВ ПЕНЕВ

 

Член на УС

 

УНИВЕРСАЛ ЕНЕРДЖИ ЕООД

ДАНИЕЛА РУМЕНОВА ПЕТРОВА

     

Член на УС

      

СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ-ПЕТРОВИ ООД

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Редовно общо годишно отчетно събрание на Русенска стопанска камара