Под патронажа на кмета на Перник г-жа Вяра Церовска стартира традиционен ученически конкурс на тема “Индустрията в моя град”. Организатори са Химикотехнологичният и металургичен университет (ХТМУ) и Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), а спонсори са фирми от металната индустрия в региона.

Конкурсът се провежда в три възрастови категории - за ученици от 1-ви до 4-ти клас, от 5-ти до 7-ми клас и от 8-ми до 12 клас. Класирането също ще бъде в три категории, като за всички отличени от І-во до ІІІ-то място ученици ще бъдат осигурени предметни награди и грамоти.

ЕСЕТО И РЕГИСТРАЦИОННИЯ ФОРМУЛЯР се изпращат по електронен път на е-mail: konkurs@uctm.edu

Крайният срок за подаване на предложения е 30 декември 2017 г.

Условия на конкурса:

УЧАСТНИЦИТЕ СЕ ГРУПИРАТ В ДВЕ КАТЕГОРИИ: първа категория (основни училища) 5-7 клас и втора категория (средни училища) 8-12 клас, а темите на конкурса са диференцирани в зависимост от категорията на участниците. В конкурса могат да участват ученици от гимназиален курс на всички училища в Перник и региона. Допускат се само индивидуални участници.

СЪПЪТСТВАЩ КОНКУРС 1-4 КЛАС: Рисунка – Моят индустриален град.

ИЗРАБОТКА НА ХУДОЖЕСТВЕНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ:

  • Скица на скулптура в няколко проекции
  • Маломерна скулптура, изработена от глина, дърво, хартия или стиропор.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ЕСЕТО: Обемът на есето трябва да бъде до 3 страници (Page Size - А4, Page Setup - Top: 25 mm, Bottom: 25 mm, Left: 30, Right: 25 mm; Font -Times New Roman, Size - 12; Word doc или docx, Line Spacing1,5; Изображения - TIFF или JPG формат, минимална резолюция 300 dpi).

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА: Обемът на презентацията трябва да бъде до 10 слайда; Изображения - TIFF или JPG формат, минимална резолюция 300 dpi).

ЕСЕТО И РЕГИСТРАЦИОННИЯ ФОРМУЛЯР се изпращат по електронен път на е-mail: konkurs@uctm.edu

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

31 декември 2017 г.- регистрация за конкурса и есе

31 януари 2018 г. - обявяване на резултати на сайта на ХТМУ

Февруари 2018 г. - връчване на наградите.

АВТОРИТЕ НА КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВИТЕ МЕСТА ЕСЕТА И ПРЕЗЕНТАЦИИ от конкурса ще имат възможност да ги представят пред учениците от училищата в Перник и региона и ще получат награди предоставени от фирмите спонсори на тържествена церемония.

ЕСЕТАТА И ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ ЩЕ СЕ БЪДАТ ОЦЕНЯВАНИ ОТ ЖУРИ.

Препоръки и насоки за работа

Направете проучване относно:

  • най-старите предприятия в града или региона, съдбата им днес
  • кои предприятия се развиват успешно днес
  • изявени представители на индустрията в миналото и днес
  • новите технологии в предприятията и постигнати резултати
  • произвеждани продукти, потребители
  • екологични инициативи в предприятията
  • индустрията с отговорност към работещите и региона
  • мнения и отношението на близки и роднини, работещи в региона 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Ученически конкурс „Индустрията в моя град“