Международна конференция „Бъдещето на труда“ организира Министерството на труда и социалната политика, в партньорство с Асоциацията на организациите на българските работодатели.

Форумът ще се проведе на 21 и 22 март 2018 г., в рамките на програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Целта на форума е да насърчи обмяната на мнения и виждания за предизвикателствата и възможностите, свързани с динамично променящия се под влиянието на дигитализацията трудов свят.

По време на дискусията ще се обсъждат следните въпросите:

  • кои ще са знанията и уменията за работните места в следващите десетилетия?
  • кои са основните предизвикателства, свързани със застаряването на работната сила?
  • как да се насърчи по-дългия трудов живот и да се улесни трансфера на опит и знания между поколенията?

Ще се обсъждат и възможностите за подобряване на политиките в областта на образованието, обучението и преквалификацията за по-добро съответствие на новите умения с нуждите на пазара на труда. Сред темите за дискусия ще е и адаптирането на системите за социална сигурност към новите форми на заетост.

В конференцията ще участват около 150 представители на международни институции, социални партньори, организации на гражданското общество и политици от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, Западните Балкани.

Дебатите и резултатите от конференцията ще бъдат включени в проекта на заключения на Съвета на ЕС.

Части от конференцията ще бъдат излъчвани на живо тук.

БСК ще бъде представена на форума от доц. д-р Асен Ангелов - съветник по въпросите на пазара на труда, който ще участва като панелист в третата сесия "Точните умения за новите работни места и въздействието на дигитализацията и автоматизацията върху пазара на труда", на 22 март, от 10.00 часа. Сесията ще се излъчва на живо тук.

Програма [bg[en]

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Международна конференция „Бъдещето на труда“