На 25 януари 2018 г., от 15.00 часа, ще се проведе първото за 2018 г. заседание на Управителния съвет на БСК при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Организационни въпроси и прием на нови членове
  2. Годишен обзор за дейността на БСК през 2017 г.
  3. Отчет за дейността на УС на БСК за 2017 г.
  4. Обсъждане на теми и приоритети за включване в дневния ред на УС на БСК през 2018 г.
  5. Разни

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на УС на БСК