Министерство на образованието и науката, Дирекция "Наука"

Организира среща за подготовка на проектни предложения в направления

„Бъдещи и навлизащи технологии" и
„Разпространение на върходите постижения и разширяване на участието" 

на Рамкова програма „ХОРИЗОНТ 2020“ 

 

ДАТА И МЯСТО:
25 септември 2018 г.
„София Тех Парк“, Лабораторен комплекс, зала 125

вж. ПРОГРАМА и РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА 

За контакт:
Златина Карова
Началник отдел "Транснационални научни инициативи" в дирекция "Наука"
Министерство на образованието и науката
Телефон: +359 2 921 7768 / +359 888 61 49 30
Адрес: 1000 София, бул. Княз Дондуков 2 А-ет.V, стая 549

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Информационен ден по Рамкова програма