Камен Колев, зам.-председател на БСК, ще участва в дискусия на тема „Бъдещето на Кохезионната политика на Европейския съюз и възможностите за градско развитие на София“, на 15 октомври 2018 г., от 16.00 до 18.30 часа, в „Бална зала“ на хотел „Интерконтинентал“-София.

Дискусията ще се фокусира върху формулирането на визията за Кохезионна политика в българския контекст. Участниците ще споделят своите идеи за градско развитие на столицата.

Организатор на събитието, което е част от обща кампания на мрежата от областни информационни центрове в България, е Областен информационен център – София към Столична община.

За контакт с организаторите: тел. 02 44 00 782, гр. София 1408, бул. „Витоша" 99

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Дискусия:„Бъдещето на Кохезионната политика на Европейския съюз и възможностите за градско развитие на София“