Първият национален семинар по програма „Коперник“ на ЕС за държавни, научни, бизнес и неправителствени организации ще се проведе на 22 и 23 ноември 2018 г., в София. Събитието се организира от Института за космически изследвания и технологии и сдружение GEO Polymorphic Cloud с подкрепата на Министерството на икономиката и Министерството на образованието и науката на РБ.

Обучителната сесия за достъп и работа с данни и продукти от програмата „Коперник“ ще се проведе на 22 ноември (четвъртък), в сградата на Лабораторен комплекс, София ТехПарк.

На 23 ноември (петък), в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН ще се проведе семинарът с информационна част за Програмата и възможностите й за научни изследвания, бизнес и иновации, както и представяне на конкретни приложения на „Коперник“ от български организации в различни сфери на практиката. Ще бъдат представени различните възможности за кандидатстване по програми от приоритет „Космос“ на Хоризонт 2020, програмата на ЕКА – PECS, вкл. за бизнеса и академичните институции, които предлага програмата „Коперник“. По време на семинара ще бъдат представени доклади с конкретни приложения с използване на данни, продукти и услуги от програма „Коперник“.

За участие са поканени представители на държавни институции, местни администрации, научни организации, МСП, бизнес организации и НПО, които желаят да получат детайлна информация за статуса на програмата за наблюдение на Земята на ЕС – „Коперник“, начините за достъп до данни, продукти и услуги от нея, както и да се срещнат с други български организации с опит в прилагането на данните от Програмата в България.

За събитието може да се направи регистрация на следния адрес: https://cope4bg2018.copernicus.bg. Участието в събитието е безплатно.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Първи национален семинар по програма „Коперник“