На 29 ноември 2018 г., четвъртък, от 15.00 часа, ще се проведе заседание на Управителния съвет на БСК при следния дневен ред:

  1. Информация относно подготовката на XV-то Общо събрание на БСК;
  2. Обсъждане на проект на Отчет за дейността на УС на БСК за периода 2014-2018 г.;
  3. Обсъждане на проект на Насоки за дейността на БСК за периода 2019-2023 г.;
  4. Обсъждане на проект за изменения и допълнения в Устава на БСК;
  5. Обсъждане на проект на Бюджет на БСК за периода 2019-2023 г.;
  6. Разни

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на УС на БСК