23.02.2019

На 23.02.2019 година от 14 часа ще се проведе Годишното отчетно събрание на Национална асоциация „Хотел, ресторант, кафетерия“ /ХоРеКа/ при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на Национална асоциация ХоРеКа за 2018 година.

2. Отчет на КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ за същия период.

3. Освобождаване от отговорност членовете на УС за дейността им през 2018 г.

4. Приемане на нови членове в Национална асоциация ХоРеКа.

5. Приемане на бюджета за 2019 г.

6. Участия в предстоящи изложения.

7. Общи и оперативни въпроси.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Годишното отчетно събрание на Национална асоциация „Хотел, ресторант, кафетерия“ (ХоРеКа)