Българската фасилити мениджмънт асоциация и Катедра „Недвижима собственост“ при УНСС Ви канят на информационно събитие за представяне на безплатен, широкодостъпен онлайн курс, разработен по финансирания по програма Еразъм+ KA202, проект ДЕФМА – Дигитални умения, свързани с околната среда и приложими във фасилити мениджмънта. Събитието ще се проведе на 21 февруари 2019г ., четвъртък, от 12:00 ч. в зала „Научни съвети“, ет. 1, УНСС.

Обучителните материали и ресурси, залегнали в широкодостъпния безплатен онлайн курс, разработен по проекта ДЕФМА, адресират необходимостта на фасилити мениджърите от дигитални и „зелени“ умения, за да се увеличи тяхната работна заетост и да могат да се справят с новите изисквания за сгради и съоръжения в ЕС.

Широкодостъпният онлайн безплатен курс е насочен, както към действащи специалисти от бранша, които искат да надградят своите познания и да обменят опит с други колеги, така и към студенти и хора, които желаят да навлязат в сферата на ФМ.

В рамките на информационното събитие Тошо Киров - член на БГФМА и експерт по проекта, заедно с Деница Илиева - изпълнителен директор на БГФМА и координатор по проекта, ще представят подробно онлайн курса и ползите от него.

Ще бъдат проведени безплатни лекции от арх. Весела Вълчева-Макгий - председател на Българския съвет за устойчиво развитие, на тема „Сертифициране на „зелени“ сгради“; и от Димитър Георгиев - член на УС на БГФМА, на тема „Решения за енергиен мениджмънт“. Събитието ще завърши с дискусионни уъркшопове с водещи Тошо Киров и Деница Илиева.

Очакваме Ви!

Моля да потвърдите Вашето участие до 19.02.2019 г. на dilieva@bgfma.bg

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Представяне на безплатен, широкодостъпен онлайн курс по проект ДЕФМА