На 19 юни 2019 г., от 11.00 часа, ще се проведе заседание на Управителния съвет на БСК.

Дневният ред на заседанието предвижда приемане на План за работата на УС на БСК през второто полугодие на 2019 г.; създаване на консултативни съвети по основни области на политики към УС на БСК; Приемане позиции на УС на БСК по проблемите, необходимите политики и дългосрочни мерки за ограничаване на недостига на работна сила; Определяне на 10-те приоритетни за работата на БСК външни пазари – критерии за подбор, обосновка, източници за финансиране на дейността; приемане на нови членове на БСК и други оперативни въпроси.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на УС на БСК