На 18 декември 2019 г., от 11.00 часа, ще се проведе заседание на Управителния съвет на БСК.

Дневният ред на заседанието предвижда приемане на План за работата на УС за първото полугодие на 2020 г., утвърждаване на Концепция за развитие на дейността на Издателска къща «Божидар Данев» и приемане на нови членове. Ще бъдат обсъдени, също така, промени в Устава и в състава на Арбитражния съд при БСК.

По време на заседанието тържествено ще бъде връчен сертификат за почетно членство в БСК на Димитър Алексиев – управляващ директор за Европа в Heineken International.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на УС на БСК