09.06.2021

На 9 юни 2021 г. ще се проведе редовно заседание на Управителния съвет на Българската стопанска камара.

Дневният ред на заседанието включва приемане на годишните доклади за дейността и годишните финансови отчети за 2020 г. на Българската стопанска камара и дъщерните й дружества – „БСК-Имоти“ ЕООД, Издателска къща „Божидар Данев“ ЕООД и БИК „Капиталов пазар“ ЕООД.

Предвижда се членовете на УС да приемат допълнение на Вътрешните правила за защита на личните данни на физически лица, обработвани от БСК, както и План за заседанията на УС на БСК за второто полугодие на 2021 г.

В дневния ред на заседанието е включено и приемане на нови пълноправни членове на БСК

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на УС на БСК