20.09.2023

На 20 септември 2023 г., от 11.00 часа, в БСК ще се проведе редовно заседание на Управителния съвет на Българската стопанска камара.

Членовете на Управителния съвет ще приемат нови арбитри и медиатори в Арбитражния съд при БСК, както и нови пълноправни членове на Българската стопанска камара. Ще бъде изслушан и доклад за основните акценти в оперативната дейност на БСК в периода юни-септември 2023 г. Ще бъдат разгледани и други оперативни въпроси.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на УС на БСК