Във връзка със зачестилите сигнали за злоупотреба с финансови средства от обществени поръчки, Българската стопанска камара апелира всички фирми, станали жертва на корупционна схема, да изпратят сигнал, като опишат проблема и оставят координати за връзка.

Сигналите можете да изпращате на: pr@bia-bg.com

Всяка подробност е важна! Опишете всички факти и данни, които пораждат Вашите съмнения, приложете копия и/или оригинални документи, ако разполагате с такива.

Молим изрично да запишете дали сте съгласни сигналът Ви (или част от него) да бъде публикуван тук. При Ваше желание, анонимността Ви ще бъде запазена.

Получените сигнали ще бъдат обработени и комплектовани от нашите юристи и ще бъдат придвижени към съответните компетентни органи, а за движението на преписката ще Ви държим своевременно информирани.

__________________________________________

 

Една от най-разпространените корупционни схеми е свързана с обществените поръчки на държавно, областно и общинско равнище. В повечето случаи средствата за тези поръчки се разпределят от орган, основно наречен “корупционен двигател”.

В съответствие със Закона за обществени поръчки при провеждане на процедура поръчката се възлага на определен изпълнител (коректно избран или не), който предварително заявява частта, която ще се изпълнява от подизпълнители, която да е до 30 на 100. Това разпределяне трябва задължително да се регистрира в Агенцията по обществени поръчки. На практика много често основният изпълнител или част от подизпълнителите сключват договори с подизпълнители (често кухи фирми), които сключват договори за изпълнение с реални изпълнители при много по-неизгодни за тях условия. Всички тези договори изобщо не са регистрирани в Агенцията за обществени поръчки, а разликата в плащането отива по съответните ниски, средни и високи нива. В пълно нарушение на Закона има превъзлагане на подизпълнители, които не са обявени. В същото време, никой не контролира кой реално изпълнява проектите и извършва дейност на обекта.

Корупционният кръг се затваря, след като на реалните подизпълнители се заплаща минимално или въобще не се заплаща за свършената работа. Държавните структури (Агенция за обществени поръчки, Агенция за държавна финансова инспекция, Сметна палата, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“) изобщо не се намесват в процеса и не контролират изпълнението.

Опитите от реалните изпълнители за справяне са обречени на съдебен и икономически провал. Свидетели сме на дългогодишно бездействие на държавните институции, чиято основна функция е следенето на законността!

Очакваме информация и за други действащи корупционни схеми, на които сте станали жертва или имате сигнал за тях!

 

СИГНАЛИ, публикувани без редакторска намеса:

Коментари:

1. Весела Иванова (whoisbadnow@yahoo.com):

Каква държава е България, когато се допускат такива корупционни практики и измами с публични и европейски средства? Защо фирмите от Враца не могат да си вземат честно заработените пари? Отговорът за всичко това е в местната и държавната власт.  Общината е допуснала да се нарушава договора за водния цикъл на Враца, по отношение на подизпълнителите . Още в началото когато е видяла ,че изпълнителя на поръчката не спазва договора , той веднага е трябвало да бъде отстранен. Това , обаче, не е станало и той е продължил да работи с мълчаливото съгласие на общината -възложител. Оттук стартира и началото на всички проблеми за в бъдеще с главен виновник Община Враца.  При тази ситуация , кмета на общината ,вместо да реши проблема с разплащането , си измива ръцете  като казва , че това са междуфирмени  взаимоотношения и те се решават от съда.  Ако местната и държавната власт си бяха на мястото , измамените фирми отдавна да са си получили парите. Крайно унизително е за България , по такъв начин да се крадат европейски средства . Има две инстанции , които не са си свършили работата по водния цикъл на Враца . Това са Община Враца  - бенефициент и Оперативна програма Околна среда – управляващ орган. Щом като бенефициента е допуснал нередности , управляващия орган е този , който трябва да му наложи санкции докато нещата не се вкарат в ред.  След като и управляващият орган проявява пасивност, ситуацията попада в периметъра на действие на г-жа Екатерина Захариева – вицепремиер и министър на външните работи, ръководеща антикорупционната дейност в България.

2. Стилиян Лалов, работник (stomanna@mail.bg)

Работех по европорект ,,Воден цикъл"- Враца, който имаше договор с ,,Водстрой-98". Вече 2-ра година ни лъжат най-нахално, че ще получим парите си. Стачкувахме дори и нищо  не се промени, още по зле стана.

Надявам се да имате силите да помогнете, аз съм млад човек, пари ще изкарам.

Проблемът е, че се обезверих в българския предприемач и работодател, което ме кара да емигрирам.

За жалост сигурно не съм само аз попаднал в тази ситуация, но никой няма да търпи да се подиграват с труда му.

3. инж. Д. Димитрова (debora18@abv.bg)

Проблемите с разплащането на тези фирми от Враца може да намери своето много бързо решение ,ако държавното управление от най-високо ниво се намеси и потърси отговорност от тези ръководни фактори , които са допуснали така да се опорочи изпълнението на обекта, както и на всеки друг , финансиран с евросредства.

Закона за обществените поръчки беше променен изцяло през 2016 год. , като от него отпадна един много важен текст , а именно ,че възложителя на обществената поръчка , преди окончателното разплащане на обекта е длъжен да се убеди ,че изпълнителят се е разплатил с всички свои подизпълнители. Отпадането на този текст даде основание за пораждането на нови и нови междуфирмени финансови взаимоотношения. Това важи за всички обекти финансирани с евросредства, като водни цикли , пътища , магистрали , санирания и т.н.

В България се установи господстващо положение на изкуствено създадени „големи“ фирми , които по най-безцеремонен начин мачкат малкия и среден бизнес.  Стотици са малките фирми , принудени да се включат в такива обекти само и само да осигурят своето мизерно съществуване  и да набавят работа на своите работници. В повечето случаи , след завършване на работа , заработеното или се заплаща частично или въобще не се заплаща , което директно им посочва пътя към фалита.

Всичко това става пред бездушния поглед на държавата. За да се решат проблемите е необходимо:

1.Безкомпромисни мерки ,спрямо тези изпълнители на обществени поръчки, неизпълняващи договорите.

2.Бързи промени в закона за обществените поръчки, защитаващ правата на малкия и среден     бизнес.

3.Да се вземат незабавни мерки тези фирми да си получат парите.

4. Анелия Ценова (aneliqq1963@abv.bg)

Mиналата година гледах по телевизията за измамите с европари на стадионите в Драгоман и Шабла.Съблекални и трибуни има,но няма игрището.Някой потърси ли отговорност от кметовете допуснали тези кражби-не.Затова всичко продължава по този път и с още по-голяма настървеност.Това е така защото в България цари пълна безнаказаност,която генерира нови и нови още по-мащабни корупционни схеми.За случая във Враца,ако кмета си беше на мястото въпроса с разплащането на тези фирми да е приключил още с неговото появяване.Какъв кмет е този след като не може да защити интересите на врачанските фирми и врачанските работници?Подобно поведение буди симнения в други посоки.