Прочетено: 1083

Позиции, аргументи и предложения на засегнати браншови и съсловни организации във връзка с промените в Наредба № Н-18/2006 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.