Прочетено: 646

Ясен Танев, Българска асоциация за развитие на бизнес софтуер

"В развитие", Bloomberg TV