Прочетено: 1004

Велико Търново прие гостите на втората общинска дискусия за бъдещето на местното самоуправление „ОБЩИНИ БГ 2030“, одобрена от Общото събрание на НСОРБ. Форумът бе открит от изпълнителния директор на НСОРБ г-жа Силвия Георгиева и от заместник-кмета на общината-домакин Велико Търново г-жа Снежана Данева.

На 23 и 24 април местните лидери от Северна България обсъждат различни аспекти от общинските отговорности и правомощия, търсейки отговори на въпросите „Каква искаме да бъде България след десет години“ и „Каква е ролята и мястото на общините в общественото развитие към 2030 г.“ Формулирането на решения за бъдещи действия е особено важно, защото през следващите години местните власти трябва да преодоляват редица световни и европейски предизвикателства.

Участниците в дискусиите бяха „провокирани“ и от „външния поглед“ на представители на бизнеса в лицето на г-н Радосвет Радев, председател на УС на Българска стопанска камара, на медиите и гражданите – г-жа Радостина Ангелова, управител на „Глобал метрикс“ ЕООД,  и анализаторите – г-н Петър Ганев, старши икономист в Института за пазарна икономика. Модератор на дискусията „Поглед към бъдещето“ е  г-жа Филипа Иванова, журналист от БНТ. През втория ден фокусът ще бъде насочен върху важната тема за реформата в местните финанси - реална фискална децентрализация и финансова независимост на общините.

Идеята на отворените дискусии е избраните местни лидери и ключови общински експерти от общините да обсъдят и формулират промените, които ще направят българските общини съвременно и желано място за живот и бизнес.

Целта е да се подготви общинско послание за бъдещето на местната власт в следващите 10 години, по което избраните кметове и общински съветници в новия мандат на местните власти да търсят съгласие с централната власт.