24.04.2019

Пет базови очаквания на бизнеса към местната администрация формулира председателят на БСК на форум във Велико Търново

"XXI век не е векът на държавите, а на градовете. Съвременният човек има нужда от спокойствието и комфорта на битуването, без значение дали е предприемач, или обикновен гражданин", каза председателят на Българска стопанска камара Радосвет Радев по време на втората общинска дискусия за бъдещето на местното самоуправление "ОБЩИНИ БГ 2030", във Велико Търново.

Събитието се организира от Националното сдружение на общините в Република България и е част от поредица разширени работни срещи, чиято цел е да се потърси външният поглед за развитието на местното самоуправление в България през погледа на бизнеса, медиите и анализаторите, които да отправят послание за бъдещето на общините в следващите 10 години.

"Бизнесът има пет базови очаквания към местната администрация, без значение от региона. Всеки предприемач иска облекчени и бързи административни процедури, ефективен диалог, качествена инфраструктура, работна ръка и подкрепа на местното производство", каза Радосвет Радев по време на дискусията. Той изтъкна, че в деветте области - Варна, Русе, Велико Търново, Разград, Търговище, Шумен, Габрово, Добрич и Силистра, брутният вътрешен продукт на глава от населението спрямо средния за страната е 30.6% по-нисък, а наетите лица са 21% от всички за страната.

Председателят на Българската стопанска камара посочи, че сред деветте области най-много инвестиции на глава на населението привлича Варна, следвана от Габрово и Добрич. В тези три области има и най-голям брой предприятия на глава населението. Интересът на чуждестранните инвеститори пък е най-силен към областите Варна, Габрово и Търговище.  

Като добър пример за публично-частно партньорство Радосвет Радев посочи "Индустриален парк ШУМЕН" - създаден през 2009 г. като смесено дружество между Община Шумен (40%) и "Ники-БТ" (60%). Частният инвеститор разработва парка, изгражда отделни зони с пълна инфраструктура, ток, газ, вода, канал и оптични кабели, осигурява охрана и поддръжка на терена, а общината апортира земя и третира инвеститорите преференциално, като ги обслужва при съкратени срокове. Над 85% от разработената територия вече е продадена, а има интерес за закупуване на нови парцели. Западната индустриална зона във Велико Търново е също сред най-бързо развиващите се в Севрна и Централна България, тъй като е в близост до главен път София-Велико Търново-Варна. Радосвет Радев посочи, че там има над 30 фирми с над 5000 заети лица, а през 2018 г. е била облагородена с 2 млн. лв.

Относно работната сила, председателят на БСК отбеляза, че по последни данни на Агенция по заетостта, в деветте региона най-търсени са шофьорите - през март фирмите са заявили нуждата от над 3000 души с такива професионални умения. Търсят се още машинни инженери, електро инженери, строителни инженери, геодезисти, преводачи, ИКТ специалисти, над 300 рехабилитатори и др.

"Настъпил е моментът, в който не инвеститорите се бият за Вас, а Вие за тях. Трябва да им предложите от електронното подаване на формуляр до качествената работната ръка. В противен случай, инвеститорът просто избира някоя от нашите съседки", отбеляза пред кметовете и председателите на общинските съвети от деветте региона Радосвет Радев.

По-рано в същия ден, председателят на БСК посети Стопанска камара - Велико Търново, която наскоро приключи изпълнението на проект “Изграждане на устойчив модел и партньорска мрежа за подкрепа на заетостта и мобилността на работната сила в трансграничната зона България-Румъния” по програма INTEREGG. Целта на проекта бе насърчаване на мобилността на труда в ключови икономически сектори в трансграничната зона България-Румъния чрез създаване на условия за баланс между търсенето и предлагането на пазара на труда.

По време на срещата с УС на Стопанска камара - Велико Търново бе повдигната и темата за начина на определяне на такса „Битови отпадъци“ (ТБО) и нуждата от по-активен диалог между работодателските организации и местната власт, когато се взимат решения, свързани с бизнеса в съответния регион. Припомняме, че неотдавна Габровският административен съд обяви за неправомерно определената ТБО в общината и отмени разпоредбата за размера ѝ според данъчната оценка за имота по дело, образувано по жалба на ИСА Стопанска камара – Габрово. Новият начин на изчисляване на ТБО на принципа "замърсителят плаща" се отложи неколкократно и ще влезе в сила през 2022 г., т.е. с две години по-късно от първоначално предвидената дата.

Поставяйки темата пред представителите на местната власт, Радосвет Радев изтъкна: "Като човек от бизнеса, напълно разбирам, че кметът е мениджър, който работи за доброто финансово състояние на своята община, но нещата трябва да се случват честно и справедливо. Когато сте в конкурентна среда, точно почтеността е онова, което ще Ви гарантира преднина и инвеститорът ще дойде при Вас. Начинът на определяне на ТБО категорично не е справедлив както за бизнеса, така и за всеки обикновен гражданин".

Дискусията ще продължи и днес в търсене на начини за реална фискална децентрализация и финансова независимост на общините. Очаква се обсъждането на преструктуриране на данъчната система и възможностите за защитни механизми за малките общини за по-добро преразпределение.

 

Вж. СНИМКИ и Презентация на Радосвет Радев

Дата: 24.04.2019

Източник: БСК

Прочетено: 13203