Прочетено: 891

Участие на зам.-председателя на БСК Димитър Бранков в тв. Европа по повод решение на Комисията за защита от дискриминация по жалба на БСК срещу наредбата на Столична община за определяне на таксата за битови отпадъци